• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Paus: ‘Het gezin is in crisis’

Paus Franciscus waarschuwt voor demografische winter

gepubliceerd: zondag, 31 december 2017
‘De aanbidding door de herders’ - olieschilderij op canvas door El Greco
‘De aanbidding door de herders’ - olieschilderij op canvas door El Greco

Paus Franciscus heeft op dinsdag 19 december gewaarschuwd voor een demografische winter. Mgr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van Bisdom Haarlem-Amsterdam, nam die waarschuwing als basis voor zijn homilie op 31 december, op het feest van de Heilige Familie.

Een gezin, maar wat voor een...

Op de zondag binnen het octaaf van Kerstmis wordt het feest van de heilige familie gevierd. Daar zit een logica in, want door de geboorte van Jezus is een gezin ontstaan: Jezus, Maria en Jozef, al heeft dit gezin wel een bijzonder karakter: Jozef is niet de “echte” vader, daarom wordt hij gewoonlijk “voedstervader” genoemd, wat voor velen minder negatief klinkt dan bij­voor­beeld “stiefvader”. Hij draagt als een vader zorg voor zijn vrouw en voor het Kind dat hem van Godswege is toevertrouwd. Maria is de Moeder, het kind is Gods Zoon, de heilige Geest is over haar gekomen; dat Kind is werkelijk God en mens; Maria is de moeder van God, omdat zij God - de eeuwige God, die geen begin en einde kent - in de tijd heeft gebaard.

Een Goddelijk geheim

Voor ons eenvoudige mensen is dit onuitsprekelijk wonder uiteindelijk niet te doorgronden; het kan niet in mensenwoorden worden gevat, alleen: God zélf heeft mensenwoorden gebruikt om ons iets van Zijn Goddelijk geheim te laten verstaan. Die woorden die we gebruiken, hoe menselijk ook, zijn dus goed en waar, maar ook weer ontoereikend: God is altijd groter!

Geboren in een gezin

Nu we dit gezin beschouwen, zien we dus een mysterie en tegelijk iets heel eenvoudigs: een man, een vrouw, een kind in armelijke omstandigheden, niet ontzagwekkend groot of hoog op een troon.

God heeft de eenvoud gekozen en de nederigheid en heeft ons menselijk leven en het gezinsleven willen delen. Dat maakt dat we vandaag bij huwelijk en gezin stil staan en bijzonder voor alle gezinnen bidden.

Het gezin is in crisis

Het gezin is in crisis in onze tijd. Allereerst moeten we al uitleggen wat we onder een gezin verstaan, dat is lang niet duidelijk meer, of liever: daarover verschillen de meningen zeer. Wij denken aan een vader en een moeder, die elkaar trouw hebben beloofd in het sacrament van het huwelijk en daarmee beeld zijn van het altijddurend verbond dat God met ons in Jezus Christus heeft gesloten.

Een sacramenteel beeld van Gods liefde

De trouw van man en vrouw aan elkaar, de offers die zij voor elkaar en hun gezin brengen, dat zij er voor elkaar zijn en voor de kinderen, de sfeer van liefde en veiligheid, van geloof en edelmoedigheid die zij in hun gezin gestalte geven, hebben voor ons een diepe betekenis. Zij zijn voor ons beeld van de verlossing, van de liefde van God voor ons. Niet voor niets mogen we God Vader noemen, noemen we Maria onze moeder. Dit gezin, beeld van Gods liefde, is iets bijzonder moois. Terecht heeft het tweede Vaticaans concilie ons geleerd dat de roeping tot een sacramenteel huwelijk niet minder een roeping is dan priester­schap of kloosterleven.

Wereld­oor­log tegen het gezin?

Paus Franciscus heeft vorig jaar gezegd dat er tegen het gezin een wereld­oor­log gaande is. Dat zijn heftige woorden, waarmee hij heeft aangeduid dat het mooie van het huwelijk dat ik zojuist heb geschetst aan flarden is geschoten. Hoeveel kinderen lijden niet onder de scheiding van de ouders? Hoeveel kinderen mogen het levenslicht niet zien? Steeds weer nieuwe scheidings­moge­lijk­heden, andere relatie­vor­men die ook ‘huwelijk’ worden genoemd, andere samenlevings­vor­men, samengestelde gezinnen, kunstmatige bevruchting, ouder­schap van homo-paren creëren een ander beeld van een gezin. Maar katholieke christenen missen hier iets: met name het sacramentele beeld van het huwelijk dat het gezin met het verlossingsmysterie verbindt en ten diepste tevens een roeping inhoudt: de roeping om vruchtbaar te zijn.

Toewijding en vrucht­baar­heid

Misschien dat de zusters vandaag denken: deze dag is niet voor ons, het gaat over huwelijk en gezin, maar dat is toch niet helemaal waar. Natuurlijk komen zij zelf ook uit een gezin en niet voor niets hebben we vandaag het evangelie over de opdracht in de tempel gehoord, dat ook op 2 februari (Maria Lichtmis) wordt gelezen, die de dag van het God gewijde leven is, dag dus voor de religieuzen. Dat evangelie gaat over toe­wijding aan God.

Vruchtbaar zijn op meer manieren

Want de vrucht­baar­heid waar ik het net over had is niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats een lichamelijke vrucht­baar­heid. Een man en vrouw die geen kinderen kunnen krijgen hebben geen minder huwelijk. Zij kunnen hun huwelijk op een andere wijze vruchtbaar maken. Die geestelijke vrucht­baar­heid staat voor ons allen voorop. Of je nu een gezin hebt of je leven op andere wijze aan God hebt toegewijd, het gaat erom dat je niet voor jezelf leeft, maar dat je leven geestelijk vruchtbaar is. Dat verlangen om vruchtbaar te zijn komt in een huwelijk natuurlijk heel bijzonder tot uiting in de openheid voor het leven.

Demografische winter

Daar wordt vaak heel negatief over gedaan. Hoewel de geboortecijfers alleen in Afrika de bevolking nog doen toenemen (in andere werelddelen zoals Europa vervangen de geboortes de overledenen niet meer), wordt heel afwijzend gereageerd als het gaat over het krijgen van kinderen. De wereld zou eraan ten onder gaan. Het zijn de arme mensen die kinderen krijgen en die zouden sommigen het liefst willen laten steriliseren! Paus Johannes Paulus II noemde die mentaliteit een trieste doods­cul­tuur. Paus Franciscus gaat er vaak nog steviger in, al haalt dat van hem de media nauwelijks. Op 19 december sprak hij bij de toen nog lege kribbe over de anti-kind mentaliteit. Sommige landen kiezen voor steriliteit, zij lijden aan een vreselijke ziekte: de demografische winter. Ze krijgen geen kinderen uit angst dat hun eigen welvaart wordt aangetast en voeren duizenden redenen aan waarom het zo toch beter is, aldus de paus.

Om te geven...

Maar waar het eigenlijk om gaat is een houding die wil dienen, een toegewijde, gevende houding, die geestelijk vruchtbaar wil zijn, dat we ons niet laten leiden en bepalen door ik-gerichtheid en gemakzucht.

En zo kan het feest van de heilige Familie ons allen inspireren om iets meer te geven en iets minder aan onszelf te denken, aan wat wij willen en wij vinden.

Mgr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van Bisdom Haarlem-Amsterdam


(bron: arsacal.nl)© copyright 2019 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl