• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Privacy

Privacy

Ten behoeve van het organiseren van ac­ti­vi­teiten verzamelt de Stichting Katholieke Gezins­weekenden persoonsgegevens van deelnemers en geïn­te­res­seerden.

Gegevens die worden verzameld zijn:

 • naam
 • postadres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gezinssamen­stel­ling
 • geboortedatum

Deze gegevens worden gebruikt voor uit­no­di­gingen, fondsenwerving, indeling van slaapkamers en indeling in leeftijds­groepen. Om de gezins­weekenden goed te kunnen organiseren hebben we een gerechtvaardigd belang bij het registereren van deze informatie.

De gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden en tegen opslag kan bezwaar worden gemaakt. Neemt u contact met ons op indien u uw gegevens wilt inzien of wilt laten verwijderen.

Foto’s en video’s

Om deelnemers de gelegenheid te geven nog eens terug te kijken naar eerdere gezins­weekenden, maar natuurlijk ook om nieuwe deelnemers te werven voor volgende weekenden, plaatsen we fotoseries op deze website. Mensen die liever niet hebben dat foto’s waar ze herkenbaar op staan op deze website verschijnen, kunnen dat bij de organisatie aangeven. Voor het publiceren van foto’s waar kinderen jonger dan 16 jaar herkenbaar op staan, zal aan de ouders een handtekening worden gevraagd bij binnenkomst van een weekend.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een bepaalde foto waar u minder gelukkig op staat van de website te laten verwijderen. In principe zullen we binnen 24 uur aan zo’n verzoek voldoen.

© copyright 2020 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl