• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsweekend 2010

gepubliceerd: zaterdag, 29 mei 2010
Gezinsweekend 2010

Het was een gewel­dig weekend, om sprakeloos van te wor­den. Onder de bezielende gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding van pater Stefaan Leclair hebben we dit thema op vele manieren uitgediept.

Ook voor de kin­de­ren was het een mooi en gezellig weekend. De kin­de­ren wer­den in leef­tijds­groepen inge­deeld en deden op hun leef­tijd afgestemde sport en spel ac­ti­vi­teiten. Ieder ging op eigen niveau met het thema aan de slag en er was ook veel tijd voor onderling contact.

Ook voor de tieners en de jon­ge­ren werd er ’n apart pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl