• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geloof en Licht

Workshop tijdens het 17e gezinsweekend

gepubliceerd: woensdag, 29 januari 2014
Geloof en Licht

We zijn heel blij dat de organi­sa­tie “Geloof en Licht” tij­dens het 17e gezins­weekend van 9 t/m 11 mei 2014 een workshop wil hou­den. “Geloof en Licht” wil graag een workshop geven over hun organi­sa­tie en wat “liefde begint thuis” voor hun betekent.

Geloof en Licht is de Neder­landse loot van de inter­na­tio­nale leken­be­we­ging Foi et Lumière. Deze is in 1971 in Lourdes gesticht door Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu. Foi et Lumière bestaat uit ge­meen­schappen van ouders en vrien­den rond verstan­delijk ge­han­di­capten, die het hart van elke gemeen­schap zijn. Deze bewe­ging bestaat we­reld­wijd uit ongeveer 1.500 ge­meen­schappen verspreid over 75 lan­den.

Neder­land telt 6 ge­meen­schappen. (Oisterwijk, 3 x in Roermond, Volen­dam en Haar­lem)

Ge­schie­de­nis

In 1971 neemt een groepje ouders en opvoeders, waar­on­der Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu, het ini­tia­tief voor een bede­vaart naar Lourdes. Hieraan wordt deel­genomen door 4.000 verstan­delijk gehandi­capten met familie en vrien­den totaal 12.000 personen uit 15 lan­den! Dit is de geboorte van Foi et Lumière. Geloof en Licht is in Neder­land begonnen op 2 fe­bru­ari 1991.

Meer in­for­ma­tie© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl