• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Boekpresentatie - Van huis uit

Bundeling van 101-en-meer columns door Brechje Loenen

gepubliceerd: maandag, 7 april 2014
Boekpresentatie - Van huis uit

Op zater­dag 10 mei a.s. vindt de pre­sen­ta­tie plaats van een nieuw boek van uitgeverij Betsaida. Het boek Van huis uit bevat een bun­de­ling van 101-en-meer columns die Brechje Loenen in de afgelopen 12½ jaar schreef in het Katho­liek Nieuws­blad.

Het zijn stuk voor stuk ver­ha­len die gegrepen zijn uit het wel en wee in het dage­lijkse leven van een gezin waarin het katho­lie­ke geloof een centrale plaats inneemt. Van de geboorte van de drie dochters Cecile, Chiara en Denise tot de auto van echt­ge­noot Edwin; van kleuterverdriet tot LifeTeen; van Sin­ter­klaas tot prinses Amalia - alle moge­lijke thema’s komen aan bod.

Door de vlotte en opgewekte schrijf­stijl van Brechje Loenen vormt dit boek zeer pret­tige lectuur voor moeders (én - op een onbewaakt moment - wellicht ook voor vaders). Het is echter niet alleen ontspan­ning; er wordt ook een bood­schap meege­ge­ven, en bovenal: het ge­tui­ge­nis van een gezin dat gelukkig is met elkaar en met God.

Details

De pre­sen­ta­tie van het boek vindt plaats tij­dens het weekend van Katho­lie­ke Gezinnen.

Wanneer: Zater­dag 10 mei 2014
Tijdstip: 15.00 - 15.15 uur
Waar: Be­zin­ningshuis Emmaus Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt
Be­stel­len: Betsaida.org


© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl