• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Fotoserie Gezinsdag Vught

Geloof, Carrière en Gezin

gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2015
Fotoserie Gezinsdag Vught

Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) hield haar jaar­lijkse gezins­dag op de dag dat in Rome de Gezins­synode start, zondag 4 oktober 2015 in Vught. Thema van de dag was: Geloof, Carrière, Gezin.

Het gezin, de natuur­lijke om­ge­ving waar­in kin­de­ren op­groeien, staat niet alleen volop in de belang­stel­ling maar ook onder druk. Zeker binnen de katho­lieke Kerk is veel te doen over het gezin, over de uit­da­gingen waar het voor staat en hoe de Kerk gezinnen hierin kan onder­steunen. Veel gezinnen immers raken op hun zoek­tocht door het leven bescha­digd of gebroken. Paus Franciscus acht de aan­dacht voor het gezin van groot belang: in oktober vindt op zijn initia­tief een grote kerk­ver­gadering (synode) plaats over het gezin met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag’.

Waar leg je je prioriteiten? Hoe ga je om met de prestatie­druk? Wat betekent dit voor jullie als echtgenoten en, misschien wel de grote vraag voor velen, hoe vind je je balans als man, als vrouw, als gezin, tussen al deze aspecten?

Pastoor Michel Hagen, pastoor van Parochie Heilige Augustinus te Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten, spraken over het Geloof. Dhr. Ben Tax hield een workshop over Carrière. Hij is een toegewijd gezinsman en heeft een groot inter­nationaal bedrijf opgericht. Bert en Gaby Buirma, bekend met het begeleiden van echt­paren die zich willen verdiepen in wat huwelijk & gezin voor hen betekent, spraken over het Gezin.© copyright 2019 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl