• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Fotoserie Gezinsdag Vught

Geloof, Carrière en Gezin

gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2015
Fotoserie Gezinsdag Vught

Het Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding (IHGO) hield haar jaar­lijkse gezins­dag op de dag dat in Rome de Gezins­synode start, zon­dag 4 ok­to­ber 2015 in Vught. Thema van de dag was: Geloof, Carrière, Gezin.

Het gezin, de natuur­lijke om­ge­ving waar­in kin­de­ren op­groeien, staat niet alleen volop in de belang­stel­ling maar ook onder druk. Zeker binnen de katho­lieke Kerk is veel te doen over het gezin, over de uit­da­gingen waar het voor staat en hoe de Kerk gezinnen hierin kan onder­steunen. Veel gezinnen immers raken op hun zoek­tocht door het leven bescha­digd of gebroken. Paus Fran­cis­cus acht de aan­dacht voor het gezin van groot belang: in ok­to­ber vindt op zijn initia­tief een grote kerk­ver­gade­ring (synode) plaats over het gezin met als thema ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag’.

Waar leg je je priori­teiten? Hoe ga je om met de pres­ta­tie­druk? Wat betekent dit voor jullie als echt­ge­noten en, mis­schien wel de grote vraag voor velen, hoe vind je je balans als man, als vrouw, als gezin, tussen al deze aspecten?

Pastoor Michel Hagen, pastoor van Pa­ro­chie Heilige Au­gus­ti­nus te Wasse­naar, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten, spraken over het Geloof. Dhr. Ben Tax hield een workshop over Carrière. Hij is een toegewijd gezinsman en heeft een groot inter­natio­naal bedrijf opgericht. Bert en Gaby Buirma, bekend met het be­ge­lei­den van echt­paren die zich willen verdiepen in wat huwe­lijk & gezin voor hen betekent, spraken over het Gezin.© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl