• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verslag van een feestelijk gezinsweekend

Fotoserie van vrijdag en zaterdag

gepubliceerd: maandag, 22 mei 2017
Verslag van een feestelijk gezinsweekend

Ieder jaar is het weer een feest, maar omdat het dit jaar alweer het 20ste weekend was, het con­fe­ren­tie­cen­trum weer bijna tot de nok toe gevuld was en het weer heel behoor­lijk mee­werkte, was het gezins­week­end weer een top­acti­vi­teit!

Gevarieerd pro­gram­ma

Dit jaar was er een gevarieerd pro­gram­ma rond het thema ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Gees­te­lijk leider en hoofd­spre­ker was pater Ignatius-Maria van de Broeders van St. Jan. Hij legde uit dat er een fun­da­men­teel verschil zit tussen ‘Geloof, Hoop en Liefde’ vanuit wereldlijk en ker­ke­lijk per­spec­tief.

Vrij­dag­avond sprak Carolijn van Voorst van Samuel Advies over hoe we in de opvoe­ding grenzen kunnen stellen en zodoende onze kin­de­ren kunnen leren Gods grenzen te eerbie­digen en zelfs te waarderen.

Zater­dag­mid­dag sprak Mirjam de Wit van de katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Fidesco over hoe je de het thema ‘Geloof, Hoop en Liefde’ heel concreet in de praktijk kunt brengen door je als vrij­wil­li­ger of als vrij­wil­li­gersgezin uit te laten zen­den naar een derde­wereld­land om daar met je expertise en geloof hulp te bie­den aan diegenen die het het meeste nodig hebben. Ook Henk en Nellie Welling spraken als erva­ringsdes­kun­digen over de periode dat zij namens Fidesco uitgezon­den waren naar Suriname.

BBQ

Zater­dag­avond was er om het 20-jarige jubileum te vieren een groots opgezette barbecue in de prach­tige tuin van het con­fe­ren­tie­centrum. De combinatie van een heer­lijk zonnetje (en tussendoor een enkele ver­dwaalde regendruppel), een gemoe­de­lijke, in­for­mele sfeer en goed eten maakten het avondeten tot een waar feest!

Zondag­och­tend na de Eucha­ris­tie­vie­ring, sprak broeder Aldo, een Heraut van het Evan­ge­lie, over Maria, het toon­beeld en de school van alle deug­den. Hij drukte ons op het hart dage­lijks met het gezin de Rozen­krans te bid­den. Een krach­tiger gebed bestaat er niet. Wat Maria aan haar Zoon vraagt, kan Hij niet weigeren. Broeder Aldo trekt, vanuit Wormerveer, met het pelgrims­beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima door het hele land langs gezinnen, pa­ro­chies en organi­sa­ties om over de bood­schap van Maria aan de herders­kin­de­ren in Fatima te ver­tellen en mensen voor het Rozen­krans­ge­bed te en­thou­sias­meren.

Zoals altijd was er uit­ge­breid gelegen­heid voor gebed, aanbid­ding en be­zin­ning, maar ook voor ontspan­ning en ont­moe­ting. Het is ook altijd weer bemoe­digend om te zien hoe de kin­de­ren spelender­wijs en met gelijkgezinde leef­tijds­genoten groeien in geloof, hoop en liefde!

Gezins­week­end 2018

In 2018 zal er in Helvoirt weer een gezins­week­end zijn, en wel van vrij­dag 1 t/m zon­dag 3 juni. Via deze website kunnen gezinnen zich al aanmel­den en de eerste aanmel­dingen zijn al binnen!© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl