• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tim Guénard

gepubliceerd: zondag, 3 november 2013
Tim Guénard
(foto: Cronimus)

Het is nu zeker dat Tim Guénard zal spreken op het 17e gezins­week­end dat zal plaats­vin­den van 9 t/m 11 mei 2014. Zater­dag 10 mei 2014 is hij in Helvoirt aanwe­zig. Wie is die man en wat heeft hij ons te mel­den?

Philippe Guénard

Philippe Guénard (1958), beter bekend als Tim Guénard, is een Frans schrijver en opvoeder. In zijn boeken ver­telt hij over zijn erva­ring als mis­handeld kind en hoe hij er nu mee omgaat. Hij woont in het Zuiden van Frank­rijk (dichtbij Lourdes) samen met zijn vrouw en kin­de­ren. Daar ontvangt hij jon­ge­ren die het moei­lijk hebben.

Door zijn moeder verlaten en door zijn vader mis­handeld

Toen hij drie was liet Tim zijn moeder hem achter. Zijn vader, die de afwe­zig­heid van zijn vrouw niet kon verdragen, begon te drinken en zijn zoon te mishan­de­len. Op vijf­ja­rige leef­tijd werd hij in het zie­ken­huis opgenomen. Zijn vader werd uit zijn ouder­lijke rechten ont­ge­ven. Tim verbleef drie jaar in het zie­ken­huis, zonder enig bezoek te krijgen. Toen leefde hij alleen maar met de hoop dat hij ooit terug zou gaan en dat hij zijn vader zou kunnen doden.

Na zijn verblijf in het zie­ken­huis werd hij naar de bij­zon­dere jeugd­zorg gestuurd. Een tijdje later werd hij geadop­teerd door een land­bouwersgezin.

Heropvoe­dingin­stel­ling

Toen hij elf was werd hij onte­recht ver­oor­deeld voor brand­stich­ting in een loods. Hij werd naar een heropvoe­dingin­stel­ling gestuurd waar medepatiënten en opvoeders hem slecht behandel­den. Tim sloot zich af van de wereld en werd agressief tegen­over anderen. Daardoor werd hij gemu­teerd in de afdeling van de “moei­lijke gevallen”.

Een jaar later liep hij weg uit de in­stel­ling en leefde in een fiets­ga­ra­ge, samen met dak­lo­zen. Daar ontdekte hij de soli­da­ri­teit tussen de arme mensen. Een tijdje later gebruikte een pooier hem als pros­ti­tué.

Leer­con­tract

Op vijf­tien­ja­rige leef­tijd pakte de politie Tim op en stuurde hem opnieuw naar de heropvoe­dingin­stel­ling. Op een dag moest hij naar de rechter om zijn vlucht uit te leggen. De rechter beslist om hem een kans te geven en hij stuurde hem met een leer­con­tract door naar een steenkapper. Na een paar jaren kreeg hij zijn diploma en bleef werken bij zijn baas. Dankzij hem leerde hij ook de bokssport kennen waar­mee hij zijn agressivi­teit leert te kanaliseren.

Arkge­meen­schap

Toevallig ontdekte hij ook de Arkge­meen­schap die voor mensen met een beper­king zorgt. De pastoor Thomas Philippe helpt Tim om het geloof van de katho­li­cisme te volgen en beïnvloedt hem om God een plaats in zijn leven te geven. Vandaag verk­laart Tim Guénard zijn vader te hebben ver­ge­ven.

Op de boerderij waar hij woont ontvangt hij jon­ge­ren die in de problemen zitten en hij bezoekt scholen om zijn erva­ring met de jon­ge­ren te delen en te sensibiliseren. (Bron: Wikipedia)

Video

Bekijk on­der­staan­de video om hem alvast een beetje te leren kennen.© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl