• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
opGROEIsymposium
Zaterdag 9 oktober - 10.00 uur - Ede
gepubliceerd: zaterdag, 24 juli 2021
Op Zater­dag 9 ok­to­ber is er weer een opGROEIsymopsium. Deze keer is gekozen voor een ruime locatie in Ede zodat anderhalve meter afstand totaal geen probleem is. Thema is dit jaar ‘God­de­lijke diver­si­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven’.
opGROEIsymposium Webinar
Vrijdag 23 april - 20.00 uur - Online
gepubliceerd: woensdag, 31 maart 2021
Al enkele jaren biedt het opGROEIsymposium ouders en andere opvoeders in­for­ma­tie en hand­vat­ten voor de opvoe­ding, met name waar het gaat om de seksuele opvoe­ding binnen een katho­liek kader. In 2020 kon het symposium vanwege corona niet doorgaan maar ze hebben niet stilgezeten en komen nu met een webinar.
Gewoon bloot mag niet op tv Video
Petitie voorbij 100 duizend ondertekenaars
gepubliceerd: zaterdag, 13 maart 2021
De NTR heeft een pro­gram­ma gemaakt om de schaamte over naakt­heid te door­bre­ken bij kin­de­ren van rond de 11 jaar. Gezins­Plat­form.NL heeft een klacht ingediend bij Kijk­wij­zer en Daniël van Deutekom (25) heeft een petitie opgezet aan de NPO waarin wordt geëist dat de uitzen­ding van het pro­gram­ma wordt geannuleerd.
Veertigdagentijd
Tijd van verstilling, vereniging met de Heer, tijd van genade
gepubliceerd: donderdag, 11 maart 2021
In de Veer­tig­da­gen­tijd gaan we normaal ge­spro­ken actief in quarantaine (het woord quarantaine is van deze 40-daagse afzonde­ring afgeleid). Nu, in deze tijd waarin we moeten reke­ning hou­den met het gevaar van besmet­ting, wordt ze ons in zekere zin van buitenaf opgedrongen.
Op welke partij gaan jullie stemmen?
gepubliceerd: maandag, 8 maart 2021
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkie­zingen van 17 maart 2021 wor­den we gebombar­deerd door de media en de social media om toch vooral te gaan stemmen. Diverse adver­tenties, blogs en kies­wij­zers proberen ons een bepaalde rich­ting in te duwen. Gezins­Plat­form.nl heeft een speciale gezins­kies­wij­zer opgesteld op basis van vijf­tien stellingen.
Winterweekend kan helaas niet doorgaan
gepubliceerd: zondag, 29 november 2020
Het gezins­week­end dat gepland stond voor 11 tot en met 13 de­cem­ber kan helaas geen doorgang vin­den. De Hoof in Someren kan ons niet ont­van­gen in verband met de maat­regelen die de over­heid heeft af­ge­kon­digd inzake Covid-19.
Digitale folder winterweekend
gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020
Om de kosten te drukken hebben we geen nieuwe folder meer laten drukken. Er is echter wel een nieuwe folder opgesteld die als pdf kan wor­den gedownload.
Gezinsweekend verplaatst
Van april naar december 2020
gepubliceerd: dinsdag, 17 maart 2020
Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar Neder­land en eigen­lijk de hele wereld lijdt onder het Corona virus. Het gezins­week­end dat van 24 tot en met 26 april 2020 staat gepland, valt nu nog in de periode waar geen be­lem­me­ringen voor zijn, na 6 april...


vrijdag, 20 december 2019Fotoserie van een geslaagd weekend Fotoreportage
woensdag, 6 november 2019Spreker Gezinsweekend 2020 bekend
maandag, 1 juli 2019Gezinsweekend 2020 bekend!
zondag, 17 maart 2019Folder Gezinsweekend 2019 bij de drukker
vrijdag, 8 februari 2019Wonder van het Leven
zaterdag, 5 januari 2019Spreker gezinsweekend 2019 bekend
woensdag, 28 november 2018Overstappen naar Pro Life Zorgverzekering
donderdag, 6 september 2018H. Mis voor Katholieke Gezinnen
woensdag, 4 juli 2018Gezinsweekend 2019 in Someren!
dinsdag, 5 juni 2018Meer foto’s van het Gezinsweekend Fotoreportage
zaterdag, 2 juni 2018Eerste fotoserie gezinsweekend 2018 Fotoreportage
dinsdag, 3 april 2018Al meer dan honderd aanmeldingen! Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het nieuwsarchief

© copyright 2023 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl