• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsweekend verplaatst

Van april naar december 2020

gepubliceerd: dinsdag, 17 maart 2020

Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar Neder­land en eigen­lijk de hele wereld lijdt onder het Corona virus. Het gezins­week­end dat van 24 tot en met 26 april 2020 staat gepland, valt nu nog in de periode waar geen be­lem­me­ringen voor zijn, na 6 april...

Maar wie gis­te­ren goed naar de minister-presi­dent heeft geluisterd, heeft gehoord dat we nog lang niet van het probleem van het virus af zijn en dat het nog wel eens maan­den kan gaan duren. Kortom het ziet er naar uit dat de periode van maat­regelen wordt verlengd en dat dan ook weekend in de knoop komt.

Naast ons realiseert ook de Hoof in Someren dat en wij hebben overleg gehad over het weekend en het lijkt ons beter het weekend te verschuiven. Daarom is besloten het weekend niet te annuleren maar te ver­plaatsen naar het weekend van:

Vrij­dag 11 t/m zon­dag 13 de­cem­ber 2020

We hopen jullie dan te mogen begroeten, en... met een beetje mazzel krijgen we sneeuw!

Spreker

De spreker, Rector Kuiper blijft de hoofd­spre­ker en eigen­lijk zal er aan de inhoud van het pro­gram­ma niets wij­zigen. Opgeven kan al via het aanmeld­for­mu­lier.

Tot slot; wij leven en bid­den mee voor al de mensen die onder het Corona virus lij­den. Laten wij bid­den en offers brengen, zeker in deze vas­ten­tijd om het virus een halt toe te roepen.© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com