• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wereldontmoeting van het gezin

Valencia van 1 - 9 juli 2006

gepubliceerd: zaterdag, 1 juli 2006
Wereldontmoeting van het gezin

Van 1 t/m 9 juli 2006 wordt de vijfde Wereld­ont­moe­ting van het gezin met de paus gehou­den in Valencia, Spanje.

Paus Bene­dic­tus XVI is van plan de Wereld­ont­moe­ting van de Gezinnen voor te zitten. Dat heeft de aarts­bis­schop van Valencia, Mgr. Agustin Garcia-Gasco, afgelopen zon­dag aan­ge­kon­digd. Thema van de bij­een­komst is ‘De over­dracht van het geloof in de schoot van het gezin’. De bij­een­komst vindt plaats in samen­wer­king met de Pau­se­lijke Raad voor het Gezin.

Het Vati­caan maakt de reizen van de paus officieel pas korte tijd daarvoor bekend, maar de bood­schap van paus Bene­dic­tus XVI geeft alvast aan dat hij erbij wil zijn. Het vorige paus­be­zoek aan Spanje dateert van mei 2003, toen Joannes Paulus II in Madrid een jon­ge­ren­ont­moe­ting bijwoonde en vijf Spaanse heiligen heilig verk­laarde.

De Wereld­ont­moe­ting van de Gezinnen vindt om de drie jaar plaats. Eerder waren er al ont­moe­tingen in Rome (1994), Rio de Janeiro (1997), Rome (2000) en Manilla (2003). De bij­een­komst be vat telkens vijf onder­de­len: een inter­na­tio­naal theo­lo­gisch-pas­to­raal congres, een kindercongres, eucha­ris­tie­vie­ringen, een ont­moe­tings­feest met ge­tui­ge­nissen en de afsluitende vie­ring, die wordt voor­ge­gaan door een afgezant van de paus, met kar­di­na­len, bis­schop­pen en pries­ters uit de hele wereld.© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl