• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsweekend 2013

gepubliceerd: zondag, 9 juni 2013
Gezinsweekend 2013

Schit­te­rend weer, goede mensen en vriend­schap waren de ingrediënten van een geslaagd weekend van vrij­dag 7 t/m zon­dag 9 juni 2013. “Het voelt iedere keer weer als een warme douche, zo'n gezins­week­end”. Tien­tal­len gezinnen genieten met volle teugen, ook van het schit­te­rende weer!

“Loop zó dat je wint” was het thema van het 16e gezins­week­end van de Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden. “Loop zó dat je wint” is een tekst uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs (9:24) waarin de parallel met de sport wordt getrokken. Daar waar je in de sport het uiterste moet geven om te winnen, zul je ook tot het uiterste moeten inspannen om je geloof te onder­hou­den en God te winnen.

Levi Risamusa

Special guest was Levi Risamusa. Hij was er voor de jon­ge­ren op zater­dag en op zon­dag voor de vol­was­se­nen. Levi heeft vanaf zijn 10e de jeugd oplei­ding bij Feyenoord doorlopen. Daarna is hij zijn carrière begonnen bij NAC Breda. Verder speelde hij bij AGOVV Apel­doorn en Excelsior.

Levi is getrouwd en woont samen met zijn vrouw en dochter in Capelle aan den IJssel. Samen zijn zij tiener­lei­ders van de jeugd in hun gemeente. Als zoon van een voor­gan­ger wist Levi van kleins af aan dat hij later profvoetballer en evangelist wilde wor­den. Na negen jaar in het betaald voetbal is de droom om het evan­ge­lie te ver­sprei­den steeds sterker gewor­den. Hij doet dit door zijn ge­tui­ge­nis te geven als ex-topsporter maar ook door het woord te openen. En jong en oud te bemoe­digen en te in­spi­re­ren vanuit het woord.

Levi heeft het verlangen dat de persoon van Jezus meer en meer centraal mag staan in de levens van mensen. Zodat er een gene­ra­tie zal opstaan die net als een Paulus kan zeggen “Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben”.

Meer info over de geloofshel­den vind je op www.geloofshel­den.nl

Be­ge­lei­ding


Zater­dag was mgr. E. de Jong aanwe­zig om het thema “Loop zó dat je wint” uit te diepen, om met de deel­ne­mers in gesprek te gaan, als cele­brant tij­dens de vie­ring etc.

Peter Vermaat

Peter Vermaat ver­telde het verhaal over een mid­del­eeuwer. Francesco. Wie was Francesco, Fran­cis­cus van Assisi (1181 / 1182 - 1226)? Ver­ha­len genoeg die over hem de ronde doen. Vrome legendes. Stichte­lijke anekdotes.Doen ze recht aan de mid­del­eeuwer die hij was?

Twee uur lang heeft Peter Vermaat een impressie gegeven van deze man, bracht hij zijn verhaal tot leven. Zoveel moge­lijk trouw aan de historie ver­telde Peter Vermaat over Francesco, een door en door mid­del­eeuws mens die ons zowel fascineert als afschrikt. Peter liet in zijn theater­voor­stel­ling zien hoe Fran­cis­cus voor God heeft geleefd en heeft “gewonnen”.

Kids, tieners en jon­ge­ren

Voor de kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren werd ook dit jaar door en­thou­siaste vrij­wil­li­gers een goed pro­gram­ma aan de hand van het thema gebracht. De jon­ge­ren en tieners mochten vrij­dag­avond aan­slui­ten bij de voor­stel­ling van Peter Vermaat.

Zater­dag kwam een team van Geloofshel­den een sportclinic geven voor alle kin­de­ren. Geloofshel­den zijn topsporters die van God hou­den en dat graag willen delen met anderen en door hun sport, mensen proberen te sti­mu­leren tot een bewustere geloofs­be­le­ving. Bij Geloofshel­den zijn bij­voor­beeld Bert Konterman (Ex Neder­lands voetbal elftal) en Rene Ruiten­berg (Marathon schaatser en win­naar van de Weissensee wedstrijd) aangesloten. Levi Risamusa zal voor hun spreken.

Zet volgend jaar alvast in je agenda!

Volgend jaar zal het 17e gezins­week­end wor­den gehou­den van 9 t/m 11 mei 2014 - zet het alvast in je agenda!

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl