• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Trailer Marie Heurtin

gepubliceerd: woensdag, 25 februari 2015

Op de vrij­dag­avond van het gezins­week­end zal kape­laan Johannes van Voorst een inlei­ding hou­den over de film Marie Heurtin. Daarna zal deze indruk­wek­kende film wor­den ver­toond en zal erover in kleinere groepjes wor­den nage­praat.

Frank­rijk, eind 19e eeuw. Wanneer Marie door haar ouders bij het Larnay Instituut wordt onder­ge­bracht, weten de zusters geen raad met haar. Marie is name­lijk zowel doof als blind. Zuster Marguerite is echter vastbesloten om de onaangepaste Marie te leren com­mu­ni­ce­ren. Terwijl Marie’s bele­vings­we­reld lang­zaamaan groter wordt, gevuld met men­se­lijk contact, vreugde en taal, ont­staat er een tedere band tussen haar en de jonge zuster.

Regisseur Jean-Pierre Améris (Les émotifs anonymes) ver­beeldt het waar­ge­beurde verhaal van Marie op ontroerende wijze, met Isabelle Carré als de vastbera­den Marguerite. Op het filmfestival van Locarno won Marie Heurtin de Variety Piazza Grande Award.

Trailer

De trailer van de film staat op Vimeo.com:

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl