• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Stichting Katholiek Gezins­weekenden is een zogenaamde ANBI, een instelling die het algemeen nut beoogt. Ten behoeve van de transparantie publiceren we hier onze verantwoording. Omdat de stichting Katholieke Gezins­weekenden een ANBI is, zijn uw giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar van de belasting.

Naam

“Stichting Katholieke Gezins­weekenden”

RSIN / Fiscaal nummer

het RSIN / Fiscaal nummer is 816034576

Contactgegevens

Stichting Katholieke gezins­weekenden
Grotewallerweg 25
1742 NM Schagen

info@katholiekegezinnen.nl
www.katholiekegezinnen.nl

Doel­stel­ling

 1. Het organiseren van bijeenkomsten, waarin gezinnen met een katholieke achtergrond en vanuit een katholieke geloofsbeleving elkaar treffen om vorm te geven aan hun geloof en om dit geloof in gemeen­schaps­ver­band te verdiepen.
 2. Het werven van fondsen om deze bijeenkomsten mogelijk te maken en om de deelname van gezinnen mogelijk te maken die over onvoldoende financiële draag­kracht beschikken.
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

het beleidsplan Het beleidsplan is om elk jaar vorm te geven aan minimaal één bijeenkomst zoals in doel­stel­ling punt 1. beschreven.

Bestuur

naam functie e-mailadres
• Petrus G.J. Groot voorzitter voorzitter@katholiekegezinnen.nl
• Manfred E.J. van Kerckhoven secretaris secretaris@katholiekegezinnen.nl
• Jos Wilmink
penning­mees­ter penning­mees­ter@katholiekegezinnen.nl
• Johannes P.M. Verduin lid
• R.M.A. Salden - te Boekhorst lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of salaris.

Verslag van de uitgeoefende ac­ti­vi­teiten

De stichting katholieke gezins­weekend heeft vanaf 1998 elk jaar een gezins­weekend georga­ni­seerd in de maand mei of juni. Het weekend begint elk jaar op vrijdag­middag en sluit af op zondag­middag.

Gemiddeld komen er 30 gezinnen uit heel Nederland naar het gezins­weekend. Ieder gezin heeft een eigen kamer waar ze het weekend slapen.

De groep vrij­wil­lig­ers bestaat uit ongeveer 30 personen die zijn in gedeeld voor catering, programma voor kinder/jongeren­groepen, facilitair (incl. ehbo/ bhv), liturgie, sport en spel en ontspanning.

Het programma voor het weekend bestaat globaal uit een volwassen­pro­gramma met catechese, gastsprekers, workshops, gebed en muziek. Daarnaast is er een programma voor de verschillende leeftijds­groepen. (0- 18 jaar / er zijn 6 groepen) met catechese, workshops, gastsprekers, gebed en muziek. Ook zijn er gezamenlijke­acti­vi­teiten zoals sport, spel en ontspanning, Eucha­ris­tie­viering / gebed en gezamenlijk eten.

De ac­ti­vi­teiten tijdens het weekend vinden zowel binnen als buiten plaats op het terrein van het bezinnings­cen­trum Emmaus. Iedere groep heeft zijn eigen ruimte waar de ac­ti­vi­teiten plaats vinden. Voor de gezamenlijke ac­ti­vi­teiten zoals de Eucha­ris­tie­viering wordt gebruikt gemaakt van de kapel, voor het gezamenlijk eten wordt gebruikgemaakt van het Atrium en sport en spel en ontspanning vind plaats op het sportveld.

Financiële verantwoording

Een overzicht van de financiële situatie van de Stichting Katholieke Gezins­weekenden kan worden gedownload als jaarrekening.

© copyright 2019 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl